தூய பனிமய அன்னை திருத்தலப் பேராலயம், தூத்துக்குடி

பாடல்கள்
 • அலைகடல் ஒளிர் மீனே
 • அன்னை உன் ஆசி வேண்டியே
 • அன்னை மாமரி
 • அன்னைக்குக் கரம் குவிப்போம்
 • அன்னையே உந்தன்
 • அம்மா அம்மா
 • ஆவே கீதம்
 • ஆழியின் மேல
 • என்ஆன்மா
 • இரட்சகர் திருமாதாவை
 • இராஜகன்னி மரியே
 • ஓ ! தூய கன்னித் தாயே
 • ஓ கன்னித்தாய் மாமரியே
 • ஓ ! சர்வ தயாபரியே
 • காணார் மலரே கற்பகமே
 • கிருபை தயாபத்தின்
 • தயாபர ராணி
 • தஸ்நேவிஸ் மாமரியை
 • தயை நிறை தாயே
 • தாயே அன்னையே
 • தாய் மனோகரி
 • தாயே மாமரி
 • தங்கம் நிறைந்து
 • தங்கத் தேரினிலே
 • பனிமயத் தாயின் பக்தர்களே
 • பனியமே வனிதா ரமணி
 • புவன ராணியே
 • மதுர ஞான சேகரி
 • மது மலர் முகமோ
 • மாசற்ற கன்னியே
 • மாசிலாத மாமரி
 • மாதாவே ! துணை நீரே
 • மாதாவே சரணம்
 • மாமகிமை ஒளிர்ந்தென்றும்
 • மாமரியே நல்ல தாய் மரியே
 • முதிர் முத்தொளிவோ
 • வந்தோம் உன் மைந்தர் கூடி
 • வந்தோம் உன்றன்மைந் தரித
 • ஞானம் நிறை
 • யாத்ரிகட்குப் பாதை
 • ஜென்ம மாசற்ற
 • Ave Maris Stella
 • 
  ஆழியின் மேல் ஒளிர் விண்மீனே

  ஆழியின் மேல் ஒளிர் விண்மீனே
  அவனியில் இறைவனின் அன்னையும் நீ
  என்றும் கன்னிகை ஆனவளும்
  எழிலார் விண்ணக வாயிலும் நீ

  தூதுவன் வாழ்த்துரை ஏற்றாய் நீ
  தூய நல் அமைதியை அளிப்பாய் நீ
  ஆதியில் ஏவாள் செய்வினையை
  அகற்றி அவள் பெயர் மாற்றிடுவாய்

  பாவத் தளைகளை அறுத்திடுவாய்
  பரிவுடன் குருடர்க் கொளிதருவாய்
  தீமைகள் அனைத்தும் போக்கிடுவாய்
  திருவருட் கொடைகள் பெற்றளிப்பாய்

  தாயென உன்னைக் காட்டிடுவாய்
  தனயர் எமக்காய்ப் பிறந்தவரும்
  இயேசுவாய் உன்னிடம் உதித்தவரும்
  எம் குறை உன் வழி ஏற்றிடுவாய்

  நிகரில்லாத கன்னிகையே
  நிர்மல சாந்த குணவதியே
  பாவப் பொறுத்தல் பெற்றெமக்கு
  பண்போடு புனிதம் அருள்வாயே

  புனித வாழ்க்கை வாழ்ந்திடவே
  பயணம் நன்கு முடிந்திடவே
  அதனால் இயேசுவை நாம் கண்டு
  அகமகிழ்ந்திடவே அருள்வாயே

  வானகத் தந்தையை வாழ்த்திடுவோம்
  வானுயர் கிறிஸ்துவை வணங்கிடுவோம்
  பரிசுத்த ஆவியை பணிந்திடுவோம்
  பாகுபாடற்ற புகழ் சாற்றிடுவோம்.

  
  -
  புதிய வெளியீடு
  ஆலய நிகழ்வுகள்
  திங்கள் - வெள்ளி
  காலை 05:30 - முதல் திருப்பலி
  காலை 06:30 - இரண்டாம் திருப்பலி
  மாலை 05:30 - திருப்பலி

  சனிக் கிழமை
  காலை 05:30 - முதல் திருப்பலி
  காலை 06:30 - இரண்டாம் திருப்பலி
  காலை 11:30 - நவநாள் திருப்பலி
  மாலை 05:00 - ஒப்புரவு அருட்சாதனம்
  மாலை 05:30 - திருப்பலி
  மாலை 06:30 - நவநாள்-நற்கருனை அசீர்
  முதற் சனிக்கிழமை
  மாலை 06:30 - சப்பர பவனி, நவநாள்
                              நற்கருனை அசீர்

  ஞாயிற்று கிழமை
  காலை 05:00 - முதல் திருப்பலி
  காலை 06:30 - இரண்டாம் திருப்பலி
  காலை 08:00 - மூன்றாம் திருப்பலி
  காலை 09:30 - ஆங்கில திருப்பலி
  காலை 10:30 - ஞானஸ்தானம்
  மாலை 04:30 - நற்கருனை அசீர்
  மாலை 05:30 - திருப்பலி
  

  ஆலய முகவரி: 41, கடற்கரைச் சாலை, தூத்துக்குடி - 628001, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
  தொலைபேசி : +91 - 461- 2320854, 2334919

  இணையதளம் பராமரிப்பு :
  ஜோ, பிரசன்னா