தூய பனிமய அன்னை திருத்தலப் பேராலயம், தூத்துக்குடி

பாடல்கள்
 • அலைகடல் ஒளிர் மீனே
 • அன்னை உன் ஆசி வேண்டியே
 • அன்னை மாமரி
 • அன்னைக்குக் கரம் குவிப்போம்
 • அன்னையே உந்தன்
 • அம்மா அம்மா
 • ஆவே கீதம்
 • ஆழியின் மேல
 • என்ஆன்மா
 • இரட்சகர் திருமாதாவை
 • இராஜகன்னி மரியே
 • ஓ ! தூய கன்னித் தாயே
 • ஓ கன்னித்தாய் மாமரியே
 • ஓ ! சர்வ தயாபரியே
 • காணார் மலரே கற்பகமே
 • கிருபை தயாபத்தின்
 • தயாபர ராணி
 • தஸ்நேவிஸ் மாமரியை
 • தயை நிறை தாயே
 • தாயே அன்னையே
 • தாய் மனோகரி
 • தாயே மாமரி
 • தங்கம் நிறைந்து
 • தங்கத் தேரினிலே
 • பனிமயத் தாயின் பக்தர்களே
 • பனியமே வனிதா ரமணி
 • புவன ராணியே
 • மதுர ஞான சேகரி
 • மது மலர் முகமோ
 • மாசற்ற கன்னியே
 • மாசிலாத மாமரி
 • மாதாவே ! துணை நீரே
 • மாதாவே சரணம்
 • மாமகிமை ஒளிர்ந்தென்றும்
 • மாமரியே நல்ல தாய் மரியே
 • முதிர் முத்தொளிவோ
 • வந்தோம் உன் மைந்தர் கூடி
 • வந்தோம் உன்றன்மைந் தரித
 • ஞானம் நிறை
 • யாத்ரிகட்குப் பாதை
 • ஜென்ம மாசற்ற
 • Ave Maris Stella
 • Ave Maris Stella
  Ave maris stella is a popular liturgical hymn of unknown origin. It can be dated back to at least the 9th century for it is preserved in the Codex Sangallensis, a 9th century manuscript now in the Swiss Monastery of St. Gallen. Its appearance in the Codex points to a composition in possibly the 8th century. The hymn is frequently attributed to St. Bernard of Clairvaux (1090-1153), a devout client of Our Lady, and sometimes has been attributed to King Robert (1031), both of whom are too late to have authored it. It has also been attributed to Venantius Fortunatus (d 609), who wrote many other ancient hymns, and Paul the Deacon (d 787).

  It is found in ancient codices of the Divine Office for Vespers on Marian feasts. Today it is still in use in the Divine Office, the Little Office of the Blessed Virgin, and as a Benediction hymn.

  Ave Maris Stella

  Ave maris stella,
  Dei Mater alma,
  Atque semper Virgo,
  Felix caeli porta.

  Sumens illud Ave,
  Gabrielis ore,
  Funda nos in pace,
  Mutans Hevae nomen.

  Solve vincla reis,
  Profer lumen caecis:
  Mala nostra pelle,
  Bona cuncta posce.

  Monstra t(e) esse matrem,
  Sumat per te preces,
  Qui pro nobis natus,
  Tulit esse tuus.

  Virgo singularis,
  Inter omnes mitis,
  Nos culpis solutos,
  Mites fac et castos.

  Vitam praesta puram,
  Iter para tutum:
  Ut videntes Iesum,
  Semper collaetemur.

  Sit laus Deo Patri,
  Summo Christo decus,
  Spiritui Sancto,
  Tribus honor unus. Amen.

  "Ave Maris Stella" in English

  Hail, bright star of ocean,
  God's own Mother blest,
  Ever sinless Virgin,
  Gate of heavenly rest.

  Taking that sweet Ave,
  Which from Gabriel came,
  Peace confirm within us,
  Changing Eva's name.

  Break the captives' fetters,
  Light on blindness pour,
  All our ills expelling,
  Every bliss implore.

  Show thyself a Mother;
  May the Word Divine,
  Born for us thy Infant,
  Hear our prayers through thine.

  Virgin all excelling,
  Mildest of the mild,
  Freed from guilt, preserve us,
  Pure and undefiled.

  Keep our life all spotless,
  Make our way secure,
  Till we find in Jesus,
  Joy forevermore.

  Through the highest heaven,
  To the Almighty Three,
  Father, Son and Spirit,
  One same glory be. Amen.

  
  -
  புதிய வெளியீடு
  ஆலய நிகழ்வுகள்
  திங்கள் - வெள்ளி
  காலை 05:30 - முதல் திருப்பலி
  காலை 06:30 - இரண்டாம் திருப்பலி
  மாலை 05:30 - திருப்பலி

  சனிக் கிழமை
  காலை 05:30 - முதல் திருப்பலி
  காலை 06:30 - இரண்டாம் திருப்பலி
  காலை 11:30 - நவநாள் திருப்பலி
  மாலை 05:00 - ஒப்புரவு அருட்சாதனம்
  மாலை 05:30 - திருப்பலி
  மாலை 06:30 - நவநாள்-நற்கருனை அசீர்
  முதற் சனிக்கிழமை
  மாலை 06:30 - சப்பர பவனி, நவநாள்
                              நற்கருனை அசீர்

  ஞாயிற்று கிழமை
  காலை 05:00 - முதல் திருப்பலி
  காலை 06:30 - இரண்டாம் திருப்பலி
  காலை 08:00 - மூன்றாம் திருப்பலி
  காலை 09:30 - ஆங்கில திருப்பலி
  காலை 10:30 - ஞானஸ்தானம்
  மாலை 04:30 - நற்கருனை அசீர்
  மாலை 05:30 - திருப்பலி
  

  ஆலய முகவரி: 41, கடற்கரைச் சாலை, தூத்துக்குடி - 628001, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
  தொலைபேசி : +91 - 461- 2320854, 2334919

  இணையதளம் பராமரிப்பு :
  ஜோ, பிரசன்னா